Myfab

Realize your nano vision
News
14.04.15
Nytt världsrekord i datahastighet på optisk multimod-fiber genom samarbete mellan Chalmers och IBM.
14.03.21

KTH is arranging the 15th International Conference on ULTIMATE INTEGRATION ON SILICON in Stockholm on April 7-9.

For more info see ULIS

14.03.21

Mikael Östling, professor på institutionen för Integrerade komponenter och kretsar har fått Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening ingenjörspris, SER-Prize. Han har fått det för sin forskning som banat väg för energieffektiva effekttransistorer.

För mer info se Elektroniktidningen

14.03.06

Teknisk kompetens, laboratorieresurser och företagsanpassade tjänster för svensk industri i Kistas enastående elektronikfab för tillverkning och karakterisering av halvledarkomponenter. Ordnas under mässan av Acreo Swedish ICT and KTH.

För mer info se SEE

14.03.06

Kiselbaserad fotonik som kan integrera ett stort antal funktioner på samma chip är eftertraktat i data- och telekomindustrin, som vill se billigare, energisnålare men ändå avancerade kommunikationslösning.

I halvledarlabbet i Electrum i Kista har forskare under flera år arbetat med detta. På senare tid har fyra företag knoppats av – alla med sin egen integrationstouch. 

För mer info se Elektroniktidningen

14.03.04

Irnova has delevoped a IR-sensor for Volatile Organic Compounds (VOC). The detector can be used for sensing metan in the chemical industry.

IRnova is a Swedish high-tech company engaged in the development, manufacturing and marketing of high-end cooled infrared detectors and related technology and is working in the Electrum laboratory.

Electrum Laboratory

The Electrum Laboratory is an outstanding resource for fabrication and characterization in the nano and micro scale, supporting the whole chain from education, research and development, to prototyping and production in our  processes.

 

 The Electrum Laboratory maintains an exciting meeting place for students, researchers, and entrepreneurs in different disciplines, ranging from speculative science to mature technologies. In this environment we offer you the chance to realize your unique ideas.
 

Resources

Our resources are available at open access.
-   A fully equipped cleanroom with complete and highly qualitative process lines for device research and manufacturing.
-   World class characterization laboratories, providing an integrated in-depth understanding of materials, structures, and devices by combining relevant analysis techniques from our palette.
-   Sophisticated software for advanced calculations, simulation and design.
 

Staff

Our highly skilled staff is available for your projects
-   Process and development services
-   Commissioned research and development.
-   Prototyping and small scale production
-   Courses in process technology, characterization and cleanroom infrastructure.
 

Laboratory space

You may also rent detached laboratory space for your own specialized tools, and simultaneously gain access to our full range of services.
 
The Electrum laboratory is also a part of the Myfab network which gives access to all of the equipment in the network.
Contact Information

Electrum Laboratory
KTH, The Royal Institute of
Technology
Stockholm, Sweden
Nils Nordell
+46 8 790 43 88


Myfab
Thomas Swahn, Director
+46 31-772 46 76

Ångström Microstructure Laboratory 
Uppsala University
Uppsala, Sweden
Stefan Nygren
+46 18 471 3100

MC2 Nanofabrication Laboratory
Chalmers University of Technology
Göteborg, Sweden
Peter Modh
+46 31 772 1605